Små børns sprog og læsning

Forfatter:
Et indblik i førskolebørns sproglige udvikling med ideer til sprogstimulerende aktiviteter, både med hensyn til det talte sprog og skriftsproget, på baggrund af udvalgte teorier og didaktiske overvejelser

Små børns sprog og læsning

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
614060
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2011
ISBN: 
9788750041856