Smag

Forfatter:
(Tænkepauser)
Note: 
Indhold: Smagssanser ; Et fælles anliggende ; Kulturens indflydelse ; Smagens politik

Smag

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
654970
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2016
ISBN: 
9788771245103