Social afvigelse

(Professionernes begreber)
Note: 
Indhold: "Normalitet" og "afvigelse" ; Klassiske teorier om afvigelse ; Nyere afvigelsesteorier ; Afvigelsestypologier og afvigelseskarrierer ; Institutioner, magt og klassifikationsarbejde ; Reaktioner på og konsekvenser af afvigelse

Social afvigelse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641883
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2018
ISBN: 
9788759327753
Illustrator: 
Steen Christensen