Social arv, pædagogik og læring i daginstitutioner

Forfatter:
Belyser tre grundlæggende spørgsmål: Hvem er de udsatte børn? Hvad har de brug for? Hvordan kan vi som samfund fremme deres livschancer gennem tidlig forebyggende indsats i daginstitutionerne?

Social arv, pædagogik og læring i daginstitutioner
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
606753
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2007
ISBN: 
9788741203553