Social tænkning

at lære børn og unge med socialkognitive vanskeligheder at agere socialt
Note: 
Indhold: Forståelse af socialkognitive læringsvanskeligheder ; Profil over social tænkning og social kommunikation ; Social tænkning i specialundervisningen ; Nøglebegreber i social kommunikation og perspektivtagning ; De fire kommunikationstrin ; Forbedring af viden om og færdigheder i perspektivtagning ; Etablering af fysisk nærvær ; At tænke med øjnene ; Brug af sprog til udvikling og vedligeholdelse af sociale relationer ; Adfærd og perspektivtagning hænger sammen ; Undervisning i personlige læringsplaner ; Et værktøj til dynamisk vurdering af social tænkning ; Standardiserede tests: kommentarer og kritik

Social tænkning

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
624615
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Pressto, 2013
ISBN: 
9788790333430
Oversætter: 
Signe Lyng