Socialret

principper, rettigheder, værdier
Forfatter:
Note: 
Indhold: Socialretten i sin egen ret ; Velfærdsstatens retlige formater ; Almindelige socialretlige principper og strukturer ; Om forsørgelsesretlige sammenhænge ; Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling ; Handicapretlige grundprincipper ; Retskilder og fortolkning ; Selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og fattigdom ; Sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder ; Dansk socialret og den fri bevægelighed i Unionen ; Den sociale organisations- og opgavestruktur ; Det sociale klagesystem ; Oversigt over sociale rettigheder ; Sociallovgivningens udvikling i hovedtræk

Socialret

Lydbog med tekst
Spilletid: 
19 timer 43 minutter
Bognummer: 
17609
Indlæsningsår: 
2008
Nota udgivelsesår: 
2008
Udgave: 
Thomson, 2008, (3. udgave)
ISBN: 
9788761919342