Socialret

principper, rettigheder, værdier
Forfatter:
Note: 
Indhold: Socialretten i sin egen ret ; Velfærdsstatens retlige formater ; Almindelige socialretlige principper og strukturer ; Om forsørgelsesretlige sammenhænge ; Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling ; Handicapretlige grundprincipper ; Retskilder og fortolkning ; Selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og fattigdom ; Sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder ; Dansk socialret og den fri bevægelighed i Unionen ; Den sociale organisations- og opgavestruktur ; Det sociale klagesystem ; Oversigt over sociale rettigheder ; Sociallovgivningens udvikling i hovedtræk

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Socialret

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser
Bognummer: 
638976
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Thomson, 2014, (4. udgave)
ISBN: 
9788761935786

Socialret

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
626951
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Thomson, 2014, (4. udgave)
ISBN: 
9788761935786