Socialt arbejde i udsatte boligområder

Redaktion: 
Louise Glerup Aner og Birgitte Mazanti
Note: 
Indhold: Mia Arp Fallov: De boligsociale indsatser set fra tidsmaskinen og helikopteren : historiske tendenser og nutidige styringsdilemmaer. Segregationen i Danmark / af Hans Thor Andersen og Rikke Skovgaard Nielsen. Troels Schultz Larsen: Den områdeorienterede forskning og dens effekter på det boligsociale felt i praksis. Nikolaj Avlund: Naboskab og tryghed i udsatte boligområder. Charlotte Demant Klinker: Social ulighed i sundhed. Louise Glerup Aner: Evidens, metode og teori i boligsocialt arbejde. Annika Agger: Borgerinddragelse og lokaldemokrati i det boligsociale arbejde. Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde : civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion / af Helle Hygum Espersen og Linda Lundgaard Andersen. Samskabelse og lokalsamfundsudvikling : et urbant perspektiv / af Jan Lilliendahl Larsen ... et al. Brugerdreven innovation : hurtige heste eller nye biler? / af Anne Bergvith Sørensen og Bernhard Jensen. Gordon Vincenti: Frontmedarbejder i udsatte boligområder

Socialt arbejde i udsatte boligområder
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
637708
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017
ISBN: 
9788741264967