Socialt samvær mellem børn

inklusion og eksklusion i børnehaven
Forfatter:
(Socialpædagogisk bibliotek) Børns samvær i børnehaven belyses med udgangspunkt i børns egen forståelse af sociale samværsprocesser og suppleres af teoretiske indslag fra det sociologiske og pædagogiske felt

Socialt samvær mellem børn

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
604518
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2003
ISBN: 
8741202589