Sociologisk udfordring til psykologien

En introduktion til tre samtidige sociologiske modernitetstænkere: Pierre Bourdieu, Anthony Giddens og Niklas Luhmann samt en diskussion om psykologiens og sociologiens fælles interesser for identitetsdannelse, personlighedsudvikling, modernitetsudviklingens betydning for menneske og samfund m.v.
Note: 
Indhold: Sociologisk udfordring til psykologien - introduktion / Jan Tønnes Hansen & Mads Hermansen. Gorm Harste: Når individet gør sig gældende : fra ære til ansvar og tilregnelighed. Klaus Nielsen: Praksis, habitus, livsstil : et essay om Pierre Bourdieu, krop og kultur. Jens Rasmussen: Konstruktivisme og fænomenologi : hvad har de til fælles, og hvori adskiller de sig fra hinanden?. Anthony Giddens om politiske betingelser og handlemuligheder i det post-traditionelle samfund / Lars Bo Kaspersen & Nils Mortensen. Arne Poulsen: Modernitet og personlighed

Sociologisk udfordring til psykologien

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
608293
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Jan Tønnes Hansen og Mads Hermansen
Udgave: 
Klim, 1999
ISBN: 
9788777248689