Solstensøen

på sporet af Bornholms bondestenalder
På baggrund af 30 års arkæologiske udgravninger skildres udviklingen af kvægavl og agerbrugskultur på Bornholm i bondestenalderen

Solstensøen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652199
Nota udgivelsesår: 
2022
Redaktion: 
Poul Otto Nielsen, Christian adamsen og Finn Ole Sonne Nielsen
Udgave: 
Bornholms Museum, 2014
ISBN: 
9788788179156