Something rotten!

punk i Danmark, maleri, musik og litteratur
Forfatter:
Historien om det danske punkmiljø i 1977-85 fortælles via stemmer, der har sendt tanker tilbage til deres kunstneriske udgangspunkt i punktiden. Skildringen dækker bz-bevægelsen og punktidens musik, digtning, billedkunst og teater

Something rotten!

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
661157
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Gyldendal, 2010
ISBN: 
9788702082883