Sosu - trin 1

(Sosuserien)
Note: 
Indhold: Social- og sundhedssektoren (Jytte Solhøj: Fag- og myndighedsperson ; Tilbud til borgerne ; Pligter og rettigheder ; Retten til selv at bestemme ; Anvendelse af magt. Birgitte Gøtzsche: Etiske dilemmaer) ; Pleje og omsorg (Dorthe Brix: Omsorg og egenomsorg ; Behov ; Aldring ; Hjertet og kredsløbet ; Væske ; Vandladningen ; Medicin. Tidlig opsporing af sygdomstegn / Dorthe Brix og Tina Melbye. Tina Melbye: Sanserne ; Huden ; Vejrtrækningen ; Fordøjelsen ; Søvnen ; Smerter ; Kroppens temperatur. Bevægelse / Dorthe Brix, Henrik Wiben og Anja Semke. Palliativ pleje og omsorg / Dorthe Brix, Tina Melbye og Birgitte Gøtzsche. Birgitte Gøtzsche: Nedsat funktionsevne og mestring ; Borgere med demens ; Borgere med psykiske lidelser ; Borgere med misbrug. Anne Dalhoff Pedersen: Hygiejne. Katrine Ørnstrup: Personlig pleje. Børge Hede: Mundpleje. Hjælp til toiletbesøg / Katrine Ørnstrup og Tina Melbye. Måltidet / Trine Hartmann Grosen og Katrine Ørnstrup. Trine Hartmann Grosen: Ernæringslære ; Kost til borgere med særlige behov ; Mad og hygiejne. Merete Becker-Larsen: Faglig dokumentation) ; Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (Rehabilitering gennem hverdagsaktiviteter / Anja Semke og Henrik Wiben. Dorthe Brix: Sundhed og sygdom. Sine Lehn-Christensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Rikke Syberg Kjær: Velfærdsteknologi. Trine Hartmann Grosen: Praktisk og personlig hjælp. Jette Nielsen: Indkøb ; Tøjvask. Rengøring / Trine Hartmann Grosen et al. Aktiviteter og aktivitetsanalyse ; Ældrepædagogik og hverdagsaktiviteter ; Aktiviteter i den rehabiliterende indsats ; Generelle og lokale aktiviteter / Anja Semke og Henrik Wiben. Jytte Solhøj: Netværk) ; Psykologi og kommunikation (Birgitte Gøtzche: Kommunikation ; Identitet ; Normer og værdier ; Samarbejde ; Kriser og sorger ; Konflikter. Kultur og kulturforståelse / Jytte Solhøj og Jette Nielsen) ; Arbejdsmiljø og ergonomi (Jytte Solhøj: Arbejdsmiljø. Vold og kriseberedskab / Birgitte Gøtzsche og Jytte Solhøj. Fysisk og psykisk sundhed på arbejdspladsen ; Arbejdsstillinger ; Forflytningsteknik og hjælpemidler / Anja Semke og Henrik Wiben. Rehabilitering gennem personforflytning / Helene Nikolajsen og Charlotte Aagaard Nielsen)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Sosu - trin 1

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648744
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Jette Nielsen
Udgave: 
Munksgaard, 2016, (2. udgave)
ISBN: 
9788762816138
Illustrator: 
Andrea Søllested m.fl.

Sosu - trin 1

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
618329
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard, 2012
ISBN: 
9788762810143
Illustrator: 
Andrea Søllested m.fl.