Sosu - trin 1

(Sosuserien)
Note: 
Indhold: Pleje og dokumentation (Omsorg og egenomsorg ; Behov ; Aldring ; Sanserne ; Huden ; Bevægelse ; Vejrtrækning ; Hjertet og kredsløbet ; Væske ; Fordøjelsen ; Vandladning ; Søvnen ; Smerter ; Kroppens temperatur ; Medicin ; Palliativ pleje og omsorg ; Borgere med demens ; Borgere med psykisk lidelse ; Borgere med misbrug ; Hygiejne ; Personlig pleje ; Mundpleje ; Hjælp til toiletbesøg ; Måltidet ; Ernæringslære ; Kost til borgere med særlige behov ; Mad og hygiejne) ; Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (Rehabilitering gennem hverdagsaktiviteter ; Sundhed og sygdom ; Sundhedsfremme og forebyggelse ; At nå et mål ; Velfærdsteknologi ; Praktisk og personlig hjælp ; Indkøb ; Tøjvask ; Rengøring ; Aktiviteter ; Aktiviteter og livskvalitet ; Planlægning af daglige aktiviteter ; At sætte fysiske aktiviteter i gang ; Netværk ; Generelle og lokale aktiviteter ; Handikap ; Motivation og mestring) ; Psykologi og kommunikation (Kommunikation ; Normer, værdier og etik ; Kultur og religion ; Samarbejde ; Kriser og sorger) ; Social og sundhedssektoren (Fag- og myndighedsperson ; Dokumentation ; Danmark som velfærdssamfund ; Det danske samfunds opgavefordeling ; Tilbud til ældre og handikappede ; Retten til selv at bestemme ; Magtanvendelse) ; Arbejdsmiljø og ergonomi (Arbejdsmiljø ; Konflikter og vold ; Fysiske aktiviteter ; Arbejdsstillinger ; Forflytningsteknik og hjælpemidler ; Stressreaktioner)

Sosu - trin 1
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
618329
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard, 2012
ISBN: 
9788762810143
Illustrator: 
Andrea Søllested m.fl.