Specialpædagogik i læreruddannelsen

Redaktion: 
Jørgen Christiansen; Brian Degn Mårtensson; Torben Pedersen
Note: 
Indhold: Jørgen Christiansen: Elever i komplicerede læringssituationer - specialpædagogik i nye forståelser ; Normalitet og afvigelser - paradigmer og forståelser (Karen B. Braad: Hvem må være med? : et historisk perspektiv på normalitet og afvigelse. Christian Quvang: Inklusion som den nye "store fortælling" - også i specialpædagogik. Arne Poulsen: Udviklingsproblemer og den sociale arv af psykosociale problemer : risikofaktorer og mønsterbrydere) ; Inkluderende undervisning og undervisningsdifferentiering (Når mine elever har brug for hjælp - hvad skal, kan og bør jeg så gøre? / Signe Holm-Larsen og Brian Degn Mårtensson. Inklusion i almenundervisningen - belyst fra praksisfeltet / Sofia Esmann og Laura Emtoft. Overskridende læring - med henblik på rekonceptualisering af strukturforståelsen i ADHD-pædagogik / Karen-Lis Kristensen og Line Lerche Mørck) ; Elevplaner og deltagelsesprofiler (Andreas Rasch-Christensen: Målstyring og elevplaner. Systematiske observationer som opmærksomhedsredskab /Tine Basse Fisker og Ditte Dalum Christoffersen. Hvad virker i specialundervisningen? / Peder Haug og Thomas Nordahl) ; Tværprofessionelt samarbejde (Andy Højholdt: Tværprofessionelt samarbejde - en del af den inkluderende pædagogiske indsats. Torben Pedersen: Understøttende undervisning. Anne Morin: Tværprofessionelt samarbejde på tværs af skole, PPR og psykiatri) ; Undersøgelses-, udviklings- og formidlingskompetence i inkluderende undervisning (Niels Egelund: Udvikling af en inkluderende skole. Inklusionsunderstøttende teamsamarbejde /Anne Linder og Jesper Gregersen. Forældresamarbejde med elever i komplicerede læringssituationer / Bjørg Kjær og Niels Kryger

Specialpædagogik i læreruddannelsen
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
636449
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741263069