Sprogmiljøer i børnehøjde

tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog
Om sproget og dets betydning for individets udvikling. En række fortællinger om sprog i forskellige rum og sammenhænge sammenkædes med relevant teori og giver inspiration til udvikling og nytænkning i arbejdet med 0-6 årige børns sprog og sprogudvikling
Note: 
Indhold: Mening (Palle Vestberg: Børns vej til menneskeligt fællesskab. Inger Thormann: Oplevelser med sprog : mening, nærvær og fordybelse i arbejdet med små børn på døgninstitution. Anne Marie Marquardsen: Tidlig sprogtilegnelse : når sproget giver mening og når mening skaber sprog). Nærvær (Lena Dyhrberg: Nærvær og kommunikation. Anne Marie Marquardsen: Nærmeste udviklingszone og en verden af leg og fantasi). Leg (Anne Marie Marquardsen: At lege med det skrevne og det visuelle sprog : interview med Trine Søndergaard og Peter Dam ; Leg og læring : i legen kommer vi efter at lære). Læring (Evy Nielsen: Motivation som drivkraft for barnets sproglige udvikling : Rødhætte og motorcyklen. Marianne Søgaard Jensen: Børn med svære tale- og sprogvanskeligheder : FN's handicapkonvention. Anna-Marie Helfer: Man lærer at cykle ved at cykle, og sproget -. Anne Marie Marquardsen: Flow : at skabe grobund for effektiv læring). Fordybelse (Anne Marie Marquardsen: Sprog er langt mere end ord : interview med teaterleder Henrik Zangenberg ; Æstetik, formsproglige kompetencer og kreativitet. Inge Duelund Nielsen: Fortællingernes sprog : Historier i Rum og Tid - historiefortælling på et museum). Kreativitet (Lise Thilo: Hej, maleri! : børns møde med billedsprog og kunst. Lotte Assing: Musik og sprog arbejder sammen. Anne Marie Marquardsen: Sprog, fantasi og virkeligheden). Fantasi (Hanne Kusk: Oplevelser med sprog - et digt. Anne Marie Marquardsen: Sprog i fantasiens verden : interview med Jannie Thorsted Frese ; Mange intelligenser, leg og sproglig udvikling). Brobygning (Sanne Kjerstein Madsen: At bygge bro til en god skriftsproglig udvikling. Anne Marie Marquardsen: Den integrerede baggrund i ordenes videste betydning). Læselyst (Bente Buchhave: Børnehavebiblioteker - som fænomen og idé : læselyst og livsduelighed. Anne Marie Marquardsen: Læsning, teori U og tværfaglig udvikling)

Sprogmiljøer i børnehøjde

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
617010
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2011
ISBN: 
9788777066870
Illustrator: 
Peter Dam, Rikke Hyldahl, Tyge Salvig