Statistikk for universiteter og høgskoler

Note: 
Indhold: Hva er statistikk? Hva er fakta om utvalget? Sannsynlighetsregning. Stokastiske variabler.Vanlige sannsynlighetsmodeller. Estimering og hypotesetesting. Analyse av sammenhenger. Sammenligning av grupper. Spørreundersøkelse og datainnsamling. Big Data og digitalisering. Statistisk kvalitetsstyring. Simulering

Statistikk for universiteter og høgskoler (Norsk)

Standard e-bog (Norsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
651993
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Universitetsforlaget, 2018, (4. udgave)
ISBN: 
9788215031040