Stilistisk analyse

Forfatter:
Note: 
Indhold: SA som metode ; Skrift og lyd ; Ord ; Syntaks ; Retoriske former - troper og figurer ; Tekster med arbejdsopgaver

Stilistisk analyse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
616638
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2010
ISBN: 
9788761625359