Straffene

Forfatter:
Note: 
Indhold: Overblik (Straf ; Menneskesynet ; Straffeteorier) ; Straffene (Livstraffe ; Legemsstraffe ; Æresstraffe ; Frihedsberøvende straf ; Frihedsbegrænsende straffe ; Bøder ; Tiltalefrafald ; Advarsel ; Grønland) ; Særlige persongrupper (Børn og unge ; Psykisk afvigende ; Farlige personer) ; Forvaltnings/strafferetlige reaktioner (EUs reaktionssystem ; Sanktionsafgifter) ; Supplerende reaktioner (Kørekort ; Retten til erhverv ; Konfiskation m.m. ; Udvisning) ; Sanktionsfastsættelse (Straffastsættelse) ; Udelukkelse af fuldbyrdelse (Benådning og amnesti ; Forældelse og død)

Straffene

Lydbog med tekst
Spilletid: 
24 timer 15 minutter
Bognummer: 
601999
Indlæsningsår: 
2004
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2006, (2. udgave)
ISBN: 
8757469830