Strafferetlige sanktioner

Note: 
Indhold: Strafferetlig rationalitet : straffedoktriner ; Fængsel : pålydende, varighed, principper for fuldbyrdelse ; Betinget fængsel ; Samfundstjeneste ; Tiltalefrafald ; Foranstaltninger over for børn og unge ; Psykisk afvigende lovovertrædere ; Bødestraf ; Konfiskation ; Sanktionsvalget ; Benådning ; Domsregister ; Lovregister ; Administrative forskrifter om fuldbyrdelse af straf mv.

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Strafferetlige sanktioner

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636336
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Gjellerup, 2017, (2. udgave)
ISBN: 
9788713050642

Strafferetlige sanktioner

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
624348
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gjellerup, 2012
ISBN: 
9788713050321