Strategi i praksis

med indtjening for øje
Præsentation af seks danske små og mellemstore virksomheder, som alle har været succesfulde inden for deres metier. Gennem en belysning af hver virksomheds strategiske situation og udviklingsinitiativer skabes et billede af hvorledes strategi praktiseres i disse virksomheder

Strategi i praksis

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637932
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Børsen, 2003
ISBN: 
9788775539918