Stress

en konsekvens af senmoderniteten?
Stress set i et sociologisk perspektiv med fokus på identitetsdannelse og socialisation
Note: 
Indhold: Stress - en konsekvens af senmodernitetens mangfoldighed og individuelle frihed? ; Samfundsforandringernes betydning for individ og identitet ; Stresssamfundet - en ny virkelighed for det senmoderne netværksmenneske? ; Hvad skal, kan og bør gøres for at forebygge stress? ; Essays om stress

Stress

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
640586
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Systime, 2013
ISBN: 
9788761649874