The struggle for recognition

the moral grammar of social conflicts
Forfatter:
Med afsæt i en kritisk rekonstruktion af Hegels tidlige skrifter, suppleret af bl.a. Winnicotts objektrelationsteori og Meads socialpsykologi, skitserer Axel Honneth vilkårene for en ny kritisk samfundsteori
Note: 
Indhold: An alternative tradition in modern social theory: Hegel's original idea (The struggle for self-preservation: On the foundation of modern social philosophy ; Crime and ethical life: Hegel's intersubjectivist innovation. The struggle for recognition: On the social theory in Hegel's Jena realphilosophie). A systematic renewal: The structure of social relations of recognition (Recognition and socialization: Mead's naturalistic transformation of Hegel's idea. Patterns of intersubjective recognition: Love, rights, and solidarity. Personal identity and disrespect: The violation of the body, the denial of rights, and the denigration of ways of life). Social-philosophical perspectives: Morality and societal development (Traces of a tradition in social philosophy: Marx, Sorel, Sartre. disrespect and resistance: The moral logic of social conflicts. Intersubjective conditions for personal integrity: A formal conception of ethical life)

The struggle for recognition (Engelsk)

Indscannet e-bog, let bearbejdet (Engelsk)
Bognummer: 
634061
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Polity Press, 2005
ISBN: 
9780745618388
Oversætter: 
Joel Anderson