At studere sygepleje

find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen
Note: 
Indhold: Kitt Vestergaard: At blive sygeplejestuderende (Fra elev til studerende ; Uddannelsen til sygeplejerske). Trine Ungermann Fredskild: Teoretiske studier (Overordnede rammer for uddannelsen ; Læringsudbytte, studieaktivitet og selvledelse ; Evaluering og selvevaluering ; Studieplanlægning (Semesterbeskrivelser) ; Studiemetodik - teknikker og redskaber ; Portfolio). Bente Rindom: Kliniske studier (Forventninger og krav til det kliniske uddannelsesforløb ; Klinisk beslutningstagen ; Studieredskaber ; Samarbejde med vejleder). Eva Hoffmann: Mundtlige og skriftlige prøver (Opgavekriterier - knæk koden ; Opgaveskrivningens forskellige faser ; Faglig argumentation ; Vejledning ; Forberedelse og afholdelse af et mundtligt oplæg ; Håndtering af eksamensangst ; Hjælp mod eksamensangst)

At studere sygepleje

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
640946
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Gad, 2017, (2. udgave)
ISBN: 
9788712055198