Sundhedspædagogik for praktikere

Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner

Sundhedspædagogik for praktikere

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
609519
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2009, (3. udgave)
ISBN: 
9788762808980