Sundhedssociologi

en grundbog
Note: 
Indhold: Teoretiske positioner (Inge Kryger Pedersen: Michel Foucault (Magtens teknikker ; Foucault-inspirerede temaer i sociologien om sundhed og sygdom ; Et metablik på Foucaults bidrag til sociologien om sygdom og sundhed). Kristian Larsen: Pierre Bourdieu (Centrale begreber og tænkemåder ; Skitse til et sundhedsfelt ; Professioner, sygdomme og hierarkier inden for sundhed ; Den sunde krop, investeringer og sociale differentieringer ; Sundhed og sociale distinktioner). Karin Christiansen: Jürgen Habermas (Habermas' teori : positioner og nøglebegreber ; Rationel kommunikation og gyldighedskrav ; Diskursetik). Niklas Luhmann / Gorm Harste og Hannah Harste (Sundheds- og sygdomsbehandlende systemer ; Teorien om sociale kommunikationssystemer ; Sundheden kommer i form ; Afrunding : den systemteoretiske sundhedsforskning). Carsten Kronborg Bak: Anthony Giddens (Centrale perioder i Giddens' forfatterskab ; Strukturationsteorien ; Modernitetsanalyse ; Kritik af Giddens ; Er det svært at anvende Giddens i empirisk forskning?). Lone Friis Thing: Norbert Elias (Civilisationsprocessen ; Drivkraften bag voldsregulering ; Relation og figuration ; Sport som forlystelse ; Hvordan kan Elias benyttes i sundheds- og sygdomsforskning? ; Kritikken af Elias' teori). Erving Goffman / Søren Kristiansen og Michael Hviid Jacobsen (Goffmans sociologiske univers ; Goffmans metoder ; Samhandling, sundhed og sygdom ; Totale institutioner ; Social stigmatisering)). Temaer (Organisationssociologi / Peter Kjær og Signe Vikkelsø (Struktur og organisation : klassisk organisationsteori ; Mening og organisation : kulturteori og institutionel teori ; Teknologi og organisation : teknologisociologi og aktørnetværksteori ; Ledelse og organisation). Betina Dybbroe: Professionssociologi - sundhedsprofessioner under pres (Professionsbegreber i sociologien ; Professioner imellem stat, samfund og faglighed ; New Public Management-udfordringen til professionernes autonomi og legitimitet ; Standardisering som nye måder at sætte værdi på professionernes arbejde ; Markedsorienteringen af professionerne og sundhedsprofessionernes fremtid). Pernille Tanggaard Andersen: Empowerment som frigørelse? (Et historisk perspektiv på empowerment ; Definitoner af empowerment inden for folkesundhedsområdet ; Empowerment, ideologi og magt ; Borgerinddragelse ; Den motiverende samtale). Brugerinddragelse som rationale og styringsform i sundhedspraksis / Lotte Huniche & Fritze Kristensen (Brugere og inddragelse ; Med governmentality som analytisk orientering ; Patienters retsstilling ; Evidensbasering med vigende fokus på klinisk ekspertise ; Med New Public Management som styringsmodel ; Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen ; Tid som barriere for brugerinddragelse? ; Brugerinddragelse og patientrapporterede data ; Patientkultur under forvandling). Mari Holen: Køn, sundhed og sygdom (Kønsforskning i sundhedsfeltet ; Standpunktsteori ; Postmoderne kønsforskning ; Poststrukturalistisk kønsforskning ; Køn som konstrueret ; Køn som disciplinerede handlinger ; Forhandlinger af kvindeligheder og mandligheder i sundhedsvæsenet ; At få øje på kønnede betydninger i sundhedsvæsenet). Michael Hviid Jacobsen: Dødens sociologi - udfordringer for sociologi, selv og samfund (Døden som socialt fænomen ; Dødens sociologi ; Tematiske nedslag i dødssociologien))

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Sundhedssociologi

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
640068
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018, (2. udgave)
ISBN: 
9788741268934

Sundhedssociologi

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
612278
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2010
ISBN: 
9788741253305

Sundhedssociologi (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser (Uddrag)
Bognummer: 
640436
Uddrag: 
Kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nota udgivelsesår: 
2018
Redaktion: 
Pernille Tanggaard Andersen og Helle Timm
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018, (2. udgave)
ISBN: 
9788741268934

Sundhedssociologi (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser (Uddrag)
Bognummer: 
640114
Uddrag: 
Kapitel 4
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018, (2. udgave)
ISBN: 
9788741268934