Survey

design, stikprøve, spørgeskema, analyse
(Samfundsvidenskabernes metoder)
Note: 
Indhold: Design (Population og stikprøver / Hans Bay & Jakob Rathlev. Dataindsamling / Jakob Rathlev, Jonathan Hermansen & Hans Bay). Måling (Sanne Lund Clement: Fra teorier og begreber til konkrete spørgsmål ; I respondentens sted : forståelse, viden og hukommelse ; Formulering af surveyspørgsmål. Jonathan Hermansen: Test af spørgeskema. Efterbehandling af data / Claus D. Hansen ... et al.). Analyse (Peter Gundelach: Variable og tabeller ; Skalaer : kombination af variable. Kristian Bernt Karlson: Lineær regressionsanalyse ; Latent klasseanalyse ; Klyngeanalyse. Morten Frederiksen: Multipel korrespondanceanalyse. Claus D. Hansen: Eksplorativ faktoranalyse). Specifikke typer af surveys og populationer (Komparativ surveyforskning / Peter Gundelach & Kristian Bernt Karlson. Rasmus Juul Møberg: Muligheder og udfordringer ved kombinationen af survey- og registerdata. Jeanette Østergaard: Forløbsundersøgelser. Anne Illemann Christensen: Sundhed og patienter. Dines Andersen: Surveys med børn. Troels Fage Hedegaard: Indvandrergrupper og etniske minoriteter i surveys)

Survey

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643305
Nota udgivelsesår: 
2019
Redaktion: 
Morten Frederiksen, Peter Gundelach og Rikke Skovgaard Nielsen
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017
ISBN: 
9788741264653