Tænketanke

nye aktører i dansk politik
Note: 
Indhold: Teoretiske perspektiver på tænketanke (Fremvæksten af tænketanke ; Tænketankes politiske indflydelse) ; Tænketanklandskabet i Danmark (En typologi af tænketanke ; Et landskab af danske tænketanke) ; Foreløbige konsekvenser af tænketankes fremvækst i Danmark (Danske tænketankes fremvækst og synlighed ; Perspektiver på danske tænketankes udvikling)

Tænketanke

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642531
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2018
ISBN: 
9788757436587