Tæt på danskdidaktik

undervisning i det integrative danskfag
Note: 
Indhold: Ti teser om faget dansk og om fagdidaktik ; Det integrative danskfag : en karakteristik af danskfagets udvikling ; Skolefag og læreruddannelsesfag : fra fag til kompetenceområder ; Rammefaktorer : en kort forklaring på, hvorfor undervisningens rammer og indhold er forandret ; Almendidaktik ; Fagdidaktik : en kort forklaring på, hvorfor man ikke længere kan tale om danskfagets didaktik ; Læsedidaktikkens grundlag ; Læsedidaktiske udfordringer ; Fremstilling : om kompetenceområdets indhold og om fagdidaktiske valg ; Fremstillingens tekster og kontekster : om elevers arbejde me forskellige genrer, tekstbegrebet, stilladsering og progression ; Fortolkning : om kompetenceområdets indhold og om litteraturdidaktiske valg ; Fortolkningens resurser : mellem elev, fag og metode ; Kommunikationens mulighed ; Kommunikationsområder ; Bachelor i dansk ; Undersøgelseskompetence ; God danskundervisning

Tæt på danskdidaktik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
639827
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018
ISBN: 
9788741265254