Tæt på literacy

håndbog i læsning og skrivning
Note: 
Indhold: Ti teser om literacy ; Literacy-begrebet - en introduktion ; At læse tegn ; At skrive tegn ; Læsningens linser ; Faglig læsning og skrivning ; Inferens og læseforståelse ; At måle literacy ; Fiktionslæsning og -skrivning ; Skrivepædagogik ; At tolke tegn ; Dysleksi og andre dysfunktioner ; Den sproglige virkelighed

Tæt på literacy
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
641436
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741261102