Team

hvorfor, hvornår og hvordan?, en håndbog med konkrete redskaber
Note: 
Indhold: Team i tiden ; Fælles forståelse og opbakning ; Case: Mellem traditioner og team på Aalborg tekniske skole ; Teamets grundlag ; Case: Opstart af team på RehabiliteringsCenter for Traumatiserede flygtninge ; Konflikt, samarbejde og performance ; Case: Integration på ungdomsuddannelserne ; Støttende systemer og strukturer ; Case: Et brud med traditionerne? : fælles ledelse hos Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle ; Læring i team ; Case: Teamspirit for winners : teamtræningsseminar for Intersport Danmark ; Evaluering og feedback ; Case: Kollegiale femlinger på Staring Maskinfabrik

Team

Punktbog
Bognummer: 
419607
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Ankerhus, 2008
ISBN: 
9788789303390