Note: 
Indhold: Kode og struktur : fra forskel til betydning ; Tegn : fra spor til ord ; Diskursanalyse : tegn, handling, hensigt ; Handling : interaktion bliver til fortælling ; Tekst : fra elementstruktur til dialogstruktur ; Natur og kultur : fra ting til tegn

Tegn i brug

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652998
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Amanda, 1994
ISBN: 
8789537556
Illustrator: 
Gunna Larsen