Teorier om læring

en læringspsykologisk antologi
Forfatter:
Note: 
Indhold: Spor og traditioner i læring (Peter Berliner: Adfærdspsykologi og læring. Kirsten Grønbæk Hansen: Læring og kognition. Gregory Bateson - systemisk læringsteori / af Tina B. Keiding og Erik Laursen. Mogens Pahuus: Læring - i et humanistisk perspektiv) ; Læring som konstruktion og som narrativ (Søren Dupont: Jerome Bruner og socialkonstruktivisme. Finn Collin: Konstruktivistisk erkendelsesteori. Allan Holmgren: Læring i et radikalt refleksivt narrativt perspektiv) ; Læring, kontekst og samfund (Stig Broström: Læring og den kulturhistoriske skole. Dion Sommer: Barndomspsykologiens læringssyn. Kulturlig læring - det første skridt / af Tia Hansen og Kristine de López) ; Viden, intuition og læring (Lars Qvortrup: Læring i et vidensperspektiv : læringens mysterium og former. Jens Christian Jacobsen: Planlagt spontanitet - om lærerens intuitive læring) ; Et helhedssyn på læring (Tom Ritchie: Om Illeris' læringsteori)

Teorier om læring

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
608899
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Tom Ritchie
Udgave: 
Billesø & Baltzer, 2007
ISBN: 
9788778422088