Til forsvar for kritikken

Forfatter:
Gennem læsninger af Luc Boltanski, Eve Chiapello, Axel Honneth, Jürgen Habermas, Judith Butler m.fl. skitseres en ny, kritisk teori
Note: 
Indhold: Kritikkens paradoks : kritik i kapitalismens tjeneste ; Kritikkens forfatning : om muligheden for en gyldig kritisk sociologisk samtidsdiagnose ; Anerkendelsesbegrebets sociologiske semantik ; Axel Honneths kritiske teori ; Seismografiske instanser for en kritisk teori : om Durkheims negative metodologi ; Selvrealiseringsoptioner : vor tids fordring om anerkendelse : et forsøg på en kritisk samtidsdiagnose ; Programerklæring for en ny kritisk teori : kritik som kvasi-antropologisk instans

Til forsvar for kritikken
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
606771
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2007
ISBN: 
9788741250397