Tingenes kulturhistorie

etnologiske studier i den materielle kultur
Forfatter:
(Etnologiske studier) Ti essays om tingenes brug og betydning i bondesamfundet og det tidlige industrisamfund
Note: 
Indhold: Troels-Lund og tingene : etnologiske pionerer I ; Eilert Sundt og "arbejdets naturhistorie" : etnologiske pionerer II ; Høriven som studieobjekt : et stykke kritisk faghistorie ; Gårdtyper og boligformer : om at tolke landlig byggeskik ; Læsøboerne og det daglige brød : teknologiske ændringer i et øsamfund ; Hudesko og træsko : af fodtøjets kulturhistorie ; Slettebønder og skovbønder : kulturlandskab og bondeøkonomi ; Varer som våben : industrisamfundet, nationalstaten og de store udstillinger ; Myten om folkedragten : "the invention of tradition" ; Dagbogen, almanakken og uret : symptomer på tidsdisciplinering?

Tingenes kulturhistorie

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642520
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Museum Tusculanum, 2003
ISBN: 
8772897953