Transteologi

religion (subjekt) og evangelium i postmoderne regi
Forfatter:
Indlæg om bl.a. P.G. Lindhardts bibelsyn, den historisk-kritiske metode indenfor bibelforskningen, H.G. Winds forsøg på at aktualisere eksistensteologien, præsentation af dekonstruktionismens hovedskikkelse Paul de Man samt om K.E. Løgstrup set i postmoderne regi

Transteologi

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641228
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Aros, 1989
ISBN: 
8770035148