Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

Forfatter:
Gennemgang af de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom med praktiske eksempler, relevante bilag og domspraksis. Desuden om pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder

Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634960
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2012, (3. udgave)
ISBN: 
9788757425048