Tvangssterilisation i Danmark 1929-67

Forfatter:

Tvangssterilisation i Danmark 1929-67

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656806
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Gyldendal, 2000
ISBN: 
8700464783