Tycho Brahe og den nye stjerne

Forfatter:
Om Tyge Brahes (1546-1601) liv og epokegørende astronomiske forskning, herunder tilværelsen på Hven og hans opgør med kong Christian 4., hvorefter han bitter bosatte sig i Prag

Tycho Brahe og den nye stjerne

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
703126
Nota udgivelsesår: 
2003
Udgave: 
Polyteknisk Forlag, 2002
ISBN: 
8750209396