Udbudsretten

Note: 
Indhold: Steen Treumer: Om retskilderne, "sødsuppeagtig" udbudsret og hovsa-lovgivning. Jesper Fabricius: Udbudsretlige principper. Laura Juul Madsen: Offentlige kontrakter. Udbudsprocedurerne / Rasmus Holm Hansen & Jens Bødtcher-Hansen. Udbud med forhandling efter udbudsloven / Peter Dann Jørgensen & Thomas Larsen. Muligheder og grænser for ændringer under udbudsprocessen / Jeppe Lefevre Olsen, Jens Munk Plum & Michael Herbing. Anja Piening: Indkøbsmetoder. Rasmus Horskjær Nielsen: Udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Martin Stæhr: Forudgående markedsdialog, habilitet og interessekonflikter. Carsten Sommer Andersen: Tildeling. Anders Birkelund Nielsen: Beskrivelse af evalueringsmetoden. Ændring af kontrakt / Andreas Christensen & Leah Elkan. Sune Troels Poulsen: Bæredygtige indkøb - miljøhensyn og sociale hensyn. Carina Risvig Hamer: Light-regimet og kontrakter under EU's tærskelværdier ; OPP-projekter og udbud / Jens Bøtcher-Hansen & Henrik Puggaard. Udbudsrettens grænseflader : statsstøtteret og konkurrenceret / Rass Holdgaard, Gritt Skovgaard Ølykke & Jacob Pinborg. Håndhævelse af udbudsreglerne / Torkil Høg, Amanda Elizabeth Riberholt-Rischel & Trine Louise Larsen. Standstill og opsættende virkning i udbudsretten / Katja Høegh & Kirsten Thorup. Udbudsprocesret og aktindsigt / Morten Kroon & Christian Clausen

Udbudsretten

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645991
Nota udgivelsesår: 
2020
Redaktion: 
Steen Treumer
Udgave: 
Ex Tuto, 2019
ISBN: 
9788742000199