Ude af sammenhæng

om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner
Note: 
Indhold: Kirsten Elisa Petersen: Hvad ved vi egentlig om de udsatte børn? Anne Birthe Due Bendixen: Udsat eller sat ud? Anne Marie Villumsen: Potentiel eller reel udsathed hos børn? Kirsten Krøigård: Evidensbaseret arbejde med udsatte børn. Jens Peter Larsen: Kommer børnene mere 'ind', når de kommer ud? Ole Gregersen: Lige livschancer for alle børn. Når det udsatte barn går i overgang / Lars Borst Hansen & Trine Holck Grundahl. Jens H. Lund: Kontekstbegrebet. Steen Juul Hansen: Styring af det pædagogiske arbejde med udsatte børn

Ude af sammenhæng
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
616533
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2011
ISBN: 
9788790833862