Uden samvittighed

psykopaterne iblandt os og deres skræmmende, forstyrrede verden
Forfatter:
Baseret på forskning, der karakteriserer psykopaters afvigende karaktertræk og -adfærd

Uden samvittighed

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653054
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016
ISBN: 
9788771582567
Oversætter: 
Jacob Giese