Udfordrende adfærd

konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer
Forfatter:
Indføring i de forhold og problemstillinger, man som studerende eller ny medarbejder konfronteres med i det professionelle arbejde på boenheder for borgere med udfordrende adfærd
Note: 
Indhold: Beboernes livsverden ; Medarbejdernes situation ; Ledelse, styring og selvstyring ; Livsverden, samspil og styring - en sammenfatning ; Analytisk redskab - et appendix ; Opgaver

Udfordrende adfærd

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
639983
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2018
ISBN: 
9788750052043