Udkast til en praksisteori

indledt af tre studier i kabylsk etnologi
Forfatter:
På baggrund af feltstudier blandt kabylerne i det nordlige Afrika præsenterer Bourdieu sin teori om menneskelig adfærd og handlen i et socialt rum. Hans tilgang understreger de sociale strukturers betydning for menneskelig interaktion, men også den enkeltes mulighed for at handle

Udkast til en praksisteori

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
630717
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2005
ISBN: 
9788741224428
Oversætter: 
Peer Bundgård