Uligevægt

arbejde og familie i Europa
Belysning af forholdet mellem familie- og arbejdsliv inden for forskellige velfærdspolitiske regimer i Europa
Note: 
Indhold: Uligevægt mellem familie og arbejdsliv : familiepolitik ; Arbejde, familie og velfærd i forandring ; Familiepolitiske regimer : strategier til regulering af forholdet mellem arbejde og familie ; Hvordan påvirker familiepolitik forældres beskæftigelse : et europæisk perspektiv ; Nye sociale risici, nye tendenser i social- og arbejdsmarkedspolitiken ; Fleksibilitet i forholdet mellem arbejde og familie ; Hvad er sammenhængen mellem kvinders kønsnormer, arbejdstidspræferencer og tidsforbrug? ; Fertilitet, mødres arbejdsmarkedstilknytning og familiepolitik : hvilken sammenhæng?

Uligevægt

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
628332
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2013
ISBN: 
9788776830311