Undersøgelser med børn

observation, interview og analyse i pædagogisk praksis
Gennemgang af de mest grundlæggende undersøgelsesmetoder i forbindelse med opgaveskrivning på pædagoguddannelsen
Note: 
Indhold: Observation af småbørn - med vuggestueliv som eksempel ; Interview med mindre børn - børnehaveliv som eksempel ; Observation og samtale med større børn - med skoleliv som eksempel ; Uformelle samtaler og interview med børns voksne ; Dokumentanalyse

Undersøgelser med børn

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655874
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Hans Reitzel, 2022
ISBN: 
9788741273129