Ungdomskriminalitet, socialpolitik og socialpædagogik

biografiske interview med unge om straf og behandling
Forfatter:
Note: 
Indhold: Undersøgelsens baggrund og problemstillinger ; Undersøgelsens metoder ; De unge og deres opfattelse af deres opvækst og udviklingen af kriminel adfærd ; Oplevelser af fængsel, ungdomssanktion og andre socialpædagogiske foranstaltninger ; De unges veje ud af kriminalitet og deres forestillinger om fremtiden ; Gode råd fra de unge ; Perspektiver på kriminalitet, individualisering, socialpolitik, samfundsmæssig integration og socialpædagogik

Ungdomskriminalitet, socialpolitik og socialpædagogik

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
618121
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Klim, 2009