Unge, udenforskab og social forandring

nordiske perspektiver
(Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring)
Note: 
Indhold: Lidija Kolouh-Söderlund: Projektet Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning. Philippa: Jeg er. Unge, udenforskab og social forandring : nordiske perspektiver / Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø, Terje Olsen. Unge i Norden : mellem risiko og normalitet (Unge i risiko : overblik over situationen i Norden / Terje Olsen ... et al. Signe Fjordside: "Jeg skulle lige pludselig til at være "normal!"" : konstruktioner af unge i risiko). Inddragelse, hverdagsperspektiver og vidensudvikling (Unges deltagelse i socialt arbejde mellem paternalistiske, demokratiske og nyliberale rationaler / Kathrine Vitus, Ingunn Studsrød og Hanne Warming. Hverdagsliv som erfaringsnært perspektiv på unges sårbare livssituation / Cecilie Høj Anvik, Karin Gustavsen og Matilda Wrede-Jäntti. Unge som vidensaktører : metoder til inddragelse / Signe Fjordside ... et al.). Inklusionsarbejde og lokale fællesskaber (Unge på vej : netværk, deltagelse og lokalsamfund / Reidun Follesø, Agnete Neidel og Peter Berliner. Kjetil Frøyland: Ordinært arbejde som middel til samfundsinklusion af unge udenfor). Tilhørsforhold og eksklusioner : betingelser for unges uddannelsesdeltagelse (Krav om uddannelse : politik og konsekvenser for "udsatte" unge / Lene Larsen og Noemi Katznelson. Balanceakter på kanten af uddannelse : tilhørs betydning for faglig inklusion og udvikling / Trine Wulf-Andersen, Mette Pless og Steen Baagøe Nielsen. David Thore Gravesen: Om steders betydning for unges hverdagsliv, uddannelse og deltagelsesmuligheder. Ove Sernhede: Ungdomsoptøjer og social mobilisering i den nye uligheds geografi. Lauras fortælling)

Unge, udenforskab og social forandring

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
635690
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Trine Wulff- Andersen, Reidun Follesø og Terje Olsen
Udgave: 
Frydenlund Academic, 2016
ISBN: 
9788771186987