Usikker modernitet

danskernes værdier fra 1981 til 2017
Redaktion: 
Morten Frederiksen
Om den danske del af en international undersøgelse, der ud fra regelmæssige spørgeskemaundersøgelser sammenligner værdinormer over tid, indenfor områder som politik, moral, arbejdsliv, familieliv og religion
Note: 
Indhold: Morten Frederiksen: Stabilitet og forandring i danskernes værdier. Glæde over Danmark / Benedikte Brincker, Peter Gundelach og Christian Albrekt Larsen. Oplevet jobkonkurrence og arbejdskraftindvandringen / Troels Fage Hedegaard og Christian Albrekt Larsen. Systembevarende aktivisme og politiske værdier / Anders Ejrnæs og Thomas P. Boje. Klasse, klasseidentitet og politiske værdier / Gitte Sommer Harrits og Rune Stubager. Rikke Frank Jørgensen: Danskernes syn på overvågning. Klaus Levinsen: Danskernes holdninger til miljøbeskyttelse. Forandringer i foreningsmedlemskab og frivilligt arbejde / Lars Skov Henriksen og Klaus Levinsen. Udviklingen i (ikke)religiøsitet / Peter B. Andersen, Jakob Erkmen og Peter Gundelach. Sædelighed og medborgermoral / Morten Frederiksen og Peter Gundelach. Dobbeltforsørgermodellen - still going strong! / Thomas P. Boje, Anette Borchorst og Anders Ejrnæs. Karen Margrethe Dahl: Faste rammer, omtanke for andre og tolerance : strømninger i danskernes opdragelsesværdier. Fald i den danske lykke og flere decideret ulykkelige / Henrik Lauridsen Lolle og Jørgen Goul Andersen. Polarisering af danskernes tillid til hinanden ; Metodisk baggrund for Den Danske Værdiundersøgelse 2017 / Morten Frederiksen og Jonas Toubøl

Usikker modernitet
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
643118
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019
ISBN: 
9788741275277