Utopier og dystopier

filosofiske og litterære betragtninger spejlet i børnelitterære værker
Forfatter:
Gennemgang af forskellige forekomster af begreberne utopier/dystopier gennem tiden. Efterfølgende omtales nyere danske børne- og ungdomsbøger der har utopier/dystopier eller visioner som tema

Utopier og dystopier

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
651300
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Resen, 2009
ISBN: 
9788791777189