Vækstmodellen

vejen til den gode samtale
Indføring i en samtalemodel, der baseres på den værdsættende og anerkendende praksis / appreciative inquiry samt på procesorientering og handlingsorientering

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Vækstmodellen
Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser

Bognummer: 
644331
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Dafolo, 2009
ISBN: 
9788772813080

Vækstmodellen
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
621782
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2009
ISBN: 
9788772813080