Vækstmodellen

vejen til den gode samtale
Indføring i en samtalemodel, der baseres på den værdsættende og anerkendende praksis / appreciative inquiry samt på procesorientering og handlingsorientering

Vækstmodellen

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
621782
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2009
ISBN: 
9788772813080