Vækstmodellen

kulturskabende dialoger
Praksisfortællinger om samtalemodellen "vækstmodellen", fra hverdagens arbejde med at skabe udbytterige samtaler med børn, forældre og medarbejdere i forskellige børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Eksemplerne kan inspirere på tværs af institutions- og organisationstyper og fagligheder

Vækstmodellen

Punktbog
Bognummer: 
423463
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Dafolo, 2017
ISBN: 
9788771601831